Условия на гаранция за продукти Babyono

 1. Получавате 24-месечна гаранция за всички продукти на Babyono (наричани по-нататък „продукти”), считано от датата на закупуване. Този период се рестартира, ако замените продукта с нов.
 2. Основание за предявяване на рекламация е доказателство за покупка на продукта (копие от фактура или касова бележка).
 3. Ремонтираме продуктите при гаранционните условия в рамките на 14 дни след доставката им в сервиза, като гаранционният срок се удължава със срока на ремонта. Не носим отговорност при неспазване на сроковете за ремонт, както и при вземане или предаване на продукта в ремонт, ако съответното забавяне произтича от въздействието на непреодолима сила. В този случай сроковете се удължават със срока на непреодолима сила.
 4. Гаранцията не включва следното:
 • механични повреди, причинени от неправилна употреба, в противоречие с ръководството за експлоатация
 • модификации и структурни промени на продукта или ремонти, извършени извън наш сервиз
 • щети, произтичащи от външни фактори, като замърсяване, слънчеви лъчи, влажност.
 1. Ако искането Ви за ремонт на продукта е неоснователно, ние ще Ви информираме за липсата на основание за гаранционния ремонт и разходите за ремонта, извършен извън гаранционното покритие. В 7-дневен срок от получаване на информацията по предходната точка, Вие сте длъжни да подадете декларация при поискване за доставка на продукта за наша сметка без ремонт, или за ремонт за Ваша сметка извън гаранционното покритие. В случай, че не подадете декларация, продуктът ще Ви бъде върнат за наша сметка.
 2. Ако решите да съобщите необходимост от ремонт на продукта, първо се свържете със сервизния център, за да уредите метода за предаване на продукта за целите на ремонта. Сервизният пункт ще върне продукта, след като бъде поправен. Точната дата за връщане на продукта ще бъде уговорена от Вас и сервиза. Моля, вземете продукта до горепосочения краен срок. В противен случай ще бъдете задължени да поемете разходи за повторна доставка на продукта от сервиза, но датата на повторна доставка не трябва да надвишава 14 дни след края на ремонта и ще бъде уточнена от сервиза.
 3. Въпросният продукт трябва да бъде изпратен в оригинална кутия или кутия за замяна, подходяща за безопасното му транспортиране.
 4. Продуктът, който докладвате и предавате на сервиза, трябва да бъде чист.
 5. Имате право да замените продукта с нов в следните случаи:

а) ако по време на срока на гаранцията бъде открит дефект, възпрепятстващ правилното използване на продукта и сервизът откаже ремонт на артикула или намери ремонта за невъзможен,

б) ако по време на гаранционния срок сервизът е извършил 3 (три) ремонта на продукта и в този период възникне друг дефект, чието отстраняване е счетено от сервиза за необходимо.

 1. Гаранцията не изключва и не ограничава вашите права, произтичащи от гаранцията.
 2. По отношение на продуктите, изброени по-долу, ние предоставяме допълнителна гаранция врата до врата, описани в тази точка.

- Електрическа помпа за кърма Compact Plus 971

- Електрическа помпа за кърма SHELLY 1000

- Електрическа помпа за кърма NATURAL NURSING 300

- Електрическа помпа за кърма Nurse Pro 1483

 • Продуктът, който докладвате и предавате на сервиза, трябва да бъде чист:

+ електрическата помпа за кърма трябва да се предава без никакви лични вещи, т.е. фунии, тръби, шишета. Осигурете сервизната точка само с основната част на продукта – това е продуктовата помпа

 • По време на ремонта на вашия продукт ще ви бъде предоставен артикулът, който отговаря на този, който сте докладвали във вашата жалба

             + Ще Ви бъде предоставена резервна помпа за кърма (1 мембрана, 1 клапан и помпа – без лични вещи, напр. фунии, тръби, шишета)

 • За получаване на заместващия продукт за срока на ремонта:

- свържете се с нашия сервиз на тел. 0894603071 или имейл: [email protected]

- подгответе документ за покупка (копие от фактура или касова бележка)

- поставете продукта в плътно затворена кутия, която осигурява подходяща защита при транспортиране.

- запазете транспортната опаковка на заместващия артикул – можете да я използвате, когато вземем продукта от Вас.

 • След изтичане на срока на ремонта, ремонтираният продукт ще бъде доставен на предварително посочен адрес. Моля, подгответе заместващия продукт, уверете се, че е чист и го предайте на куриера. Поставете продукта в оригиналната кутия или резервната кутия, която е правилно осигурена за транспортиране.
 • Ако не успеем да поправим вашия продукт, ще ви изпратим чисто нов продукт, който отговаря на този, за който сте направили рекламация, на предварително посочения адрес. В такъв случай, моля, подгответе заместващия продукт, уверете се, че е чист и го предайте на куриера. Поставете продукта в оригиналната кутия или резервната кутия, която е правилно закрепена за транспортиране.
 1. Ако рекламацията Ви е неоснователна, Вие носите последствията, посочени в основната гаранция.
 2. Като предавате продукта на нашия сервизен пункт за целите на гаранционния ремонт, вие приемате всички горепосочени условия на гаранцията.
 3. Гаранцията важи за територията на България.