Гаранционни условия

ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

Всички продукти, с вносител и разпространител Раяленд ООД имат 2 години гаранция от датата на закупуване.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите и Раяленд ООД  отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по изискванията на чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите.

Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с гаранционна карта, издадена от Раяленд или оригинална гаранционна карта на производителя, в която са упоменати:

 • адрес и телефон на оторизираните сервизи
 • гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители
 • гаранционен срок на закупената стока

В случай, че потребителят установи несъответствие при закупената стока, има право да предяви рекламация до две години от закупуването или доставката й, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието.

Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в сервизен протокол и/или в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ИЛИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА, КОГАТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО ТЪРГОВЕЦЪТ ПРЕДЛОЖИ  ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕМОНТ НА СТОКАТА ИЛИ ДА Я ЗАМЕНИ С НОВА.

Срокът за ремонт е един месец, но Раяленд ООД ще направи всичко възможни да Ви върне стоката по най-бързия възможен начин.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА, КОГАТО НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОКАТА С ДОГОВОРА Е НЕЗНАЧИТЕЛНО.

ТЪРГОВЕЦЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА УДОВЛЕТВОРИ ИСКАНЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА И ДА ВЪЗСТАНОВИ ЗАПЛАТЕНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СУМА, КОГАТО СЛЕД КАТО Е УДОВЛЕТВОРИЛ ТРИ РЕКЛАМАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЕДНА И СЪЩА СТОКА, В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК Е НАЛИЦЕ СЛЕДВАЩА ПОЯВА НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА.

При повреда в рамките на гаранционния срок (за стоки с гаранционна карта на Раяленд ООД) стоката се изпраща (или занася) до офиса на Раяленд за сметка на клиента. След отстраняване на повредата - се връща на клиента за сметка на Раяленд. Връщането и изпращането е с куриерска фирма.

Когато рекламацията е неоснователна, разходите за експедиране на стоката са за сметка на потребителя.

За всички останали продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката. Освен гаранционната карта в много случаи се изисква валиден платежет документ, за да бъде уважена гаранцията.
Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.Без документ клиента губи право на безплатен ремонт и транспорт.

ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:

 • НЕ СТЕ ЗАПАЗИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
 • НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА
 • НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ, МОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА
 • СТОКАТА Е НЕПРАВИЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО АСЕМБЛИРАНА
 • ИМА ПОВЪРХНОСТНИ НАРАНЯВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТОКАТА, ПРИ ПРЕНАСЯНЕ, ТРАНСПОРТ ИЛИ СЪХРАНЕНИЕ
 • ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕТОВАРВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩА СРЕДА
 • ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБА НА СТОКАТА ЗА ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО Й - НАПРИМЕР ЗА ТЕСТОВЕ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДР.
 • СТОКАТА Е РЕМОНТИРАНА В НЕОПРАВОМОЩЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗ ИЛИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА
 • ИМА ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА
 • ПОВРЕДАТА Е ПОЛУЧЕНА ВСЛЕДСТВИЕ НА МОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СТОКАТА ПРИ ПРОДАЖБАТА
 • ДЕФЕКТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ СИЛИ – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, СЧУПВАНИЯ СЛЕД УДАР С ТВЪРД ПРЕДМЕТ ИЛИ КАТАСТРОФА, ПРОМИШЛЕНИ ИЗПАРЕНИЯ, АГРЕСИВНИ МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ПОДОБНИ.

ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИЯТА НА СТОКАТА СЕ ЗАПАЗВА, НО ЗА ЕДНА ЧАСТ ОТ ПОВРЕДЕНИТЕ ЧАСТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА, СЪЩИТЕ ЧАСТИ И РЕМОНТЪТ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТАКИВА ЧАСТИ СА:

 • ЗА ДЕТСКИ КОЛИЧКИ - ДАМАСКА, ЧАНТА, ПОКРИВАЛО, СЕНННИК, ГУМИ – ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ, БАГАЖНИК, ДЪЖДОБРАН, ЦИП, ТИК-ТАК КОПЧЕТА, АКСЕСОАРИ
 • ЗА СТОЛЧЕТА ЗА КОЛА - ДАМАСКА, СЕННИК, ПОКРИВАЛО, АКСЕСОАРИ
 • ЗА КОШАРИ ЗА СПАНЕ И ИГРА - ДАМАСКА, ДЮШЕК, БАЛДАХИН, ЦИП, АКСЕСОАРИ
 • ЗА БЪНДЖИ, ЛЮЛКА, ШЕЗЛОНГ, ПРОХОДИЛКА, СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕНЕ, ПОДЛОЖКА ЗА ПОВИВАНЕ – ДАМАСКА, АКСЕСОАРИ
 • ЗА ПОРТ-БЕБЕ, ТВЪРД КОШ ЗА КОЛИЧКА И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА БЕБЕ - ДАМАСКА, ЦИП, ТИК-ТАК КОПЧЕТА, АКСЕСОАРИ
 • ЗА ДЪРВЕНИ ЛЕГЛА - УВРЕДЕНИ И НАРАНЕНИ ПЛОСКОСТИ, ПОВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА НЕСПАЗЕНИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ
 • ЗА ИГРАЧКИ – ГУМИ, АКУМУЛАТОРИ, БАТЕРИИ, АКСЕСОАРИ